Vyhledávání

Nové příspěvky

  1. Okrsková soutěž Škvorec 2013
  2. Spadlé stromy Nové Jirny+Nehvizdy
  3. Dotravní nehoda Nehvizdy

Nové komentáře:


Výstrahy ČHMU


Radar ČHMU

POŽÁRNĚ TECHNICKÉ DISCIPLÍNY

Cílem disciplín je ověřit získané znalosti mladých hasičů ve výcviku s požárním nářadím, rychlost v provedení požárního útoku a pohyblivost při štafetách.

Abychom trochu přiblížili i lidem,kteří sem jen zabrousí,co se po nás chce třeba v soutěži "PLAMEN"!

Vyhlašovatelem všech soutěží hry Plamen je v České republice Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska.
Zúčastnit se může nejméně 9.členný kolektiv mladých hasičů bez rozlišení pohlaví ve věku do 15ti let. V tomto případě může soutěžit ve všech dosciplínách hry podle Směrnice, ale v ZPV má jen jeden pokus (může startovat pouze jedna hlídka). V případě 18 a více členů kolektivu může vedoucí tento kolektiv rozdělit na dvě soutěžní družstva. Maximální počet soutěžících členů v družstvu je 10.
Doporučený vstupní věk pro hru Plamen je 6 let, zúčastnit se mohou i děti mladší.
V rámci přípravy předškolní mládeže na jednotlivé disciplíny hry Plamen je nezbytné využívat výchovných metod, které odpovídají jejich věku (hra, pochvala apod.). Konkrétní podmínky účasti dětí mladších 6ti let v okresních kolech hry Plamen stanoví jednotlivé okresní odborné rady mládeže (OOMR) OSH v okresních dodatcích Směrnice hry Plamen dle místních podmínek a možností (uvedení možností, které úseky při štafetových bězích může absolvovat dítě mladší 6ti let, úpravy překážek, případně nářadí apod.).
V okresních kolech se mohou podle možností a rozhodnutí vedoucích družstev a OOMR zúčastnit soutěžních disciplín i družstva s nižším počtem členů (nejméně 5). Hodnocení těchto družstev je v pravomoci okresní odborné rady mládeže OSH (tato družstva však nemohou postoupit do vyššího kola).

Co nás tedy čeká a nemine?
Obvodová a okresní kola jsou zpravidla rozdělena na 2 části - (podzimní a jarní). Program jednotlivých částí určí příslušné štáby hry.

Program obvodových a okresních kol :
- zahájení celoroční činnosti (registrace,vyhlášení podmínek)
- závod požárnické všestrannosti (ZPV)
- požární útok
- štafeta 4x 60m s překážkami
- požární útok s překážkami CTIF
- štafeta CTIF
- štafeta požárních dvojic
- vyhodnocení celoroční činnosti

Použito z literatury - Směrnice pro celoroční činnost kolektiv mladých hasičů

Založen admin 25. 01 2008

Příspěvek ješte nebyl okomentován.

Máte poznámky? Prosím přihlašte se se