Vítejte na stránkách Sboru dobrovolných hasičů Nové Jirny.

Na těchto stránkách najdete informace týkající se převážně činnosti místního hasičského sdružení v oblasti samotné podstaty hasičství. Jedná se o informace o zásazích, technice a o účasti na hasičských soutěžích.
Nezbytnou součastí každého kolektivu, či sdružení jsou také psané a nepsané stanovy, jež morálně zavazují každého člena. I sbory dobrovolných hasičů mají taková pravidla, která jsou shrnuta v Hasičském desateru.