Vyhledávání

Nové příspěvky

  1. Okrsková soutěž Škvorec 2013
  2. Spadlé stromy Nové Jirny+Nehvizdy
  3. Dotravní nehoda Nehvizdy

Nové komentáře:


Výstrahy ČHMU


Radar ČHMU

Základní úkoly JSDH:Ø udržuje akceschopnost jednotky sboru dobrovolných hasičů
Ø provádí požární zásah podle příslušné dokumentace požární ochrany nebo při soustředění a nasazování sil a prostředků
Ø provádí záchranné práce při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech
Ø spolupracuje pří zdolávání požárů a záchranných pracích při živelných pohromách a jiných mimořádných událostech s ostatními jednotkami PO, útvary Policie ČR a dalšími orgány podle zvláštních předpisů (základní úkoly jednotek PO jsou zakotveny v § 70 odst. 1 zákona o PO).

Založen admin 19. 04 2009