Vyhledávání

Nové příspěvky

  1. Okrsková soutěž Škvorec 2013
  2. Spadlé stromy Nové Jirny+Nehvizdy
  3. Dotravní nehoda Nehvizdy

Nové komentáře:


Výstrahy ČHMU


Radar ČHMU

Valná hromada 2007

Program výroční valné hromady SDH Nové Jirny 13.1. 2007

1. Zahájení a přivítání hostů
2. Volba návrhové komise Kopasová Martina,Ostrýt Aleš,Prokeš Miroslav
3. Zpráva výboru SDH o činnosti za rok 2006
4. Ocenění členů
5. Návrh činnosti na rok 2007
6. Diskuze
7. Usnesení
8. Závěr

Zpráva o činnosti jednotky SDH Nové Jirny za rok 2006

Vážené dámy,hosté a kolegové hasiči

za náš sbor dobrovolných hasičů Nové Jirny Vás chceme přivítat na Výroční valné hromadě.
Zhodnotíme celoroční práci našich členů, seznámíme se s činností sboru, výjezdové jednotky a mladých hasičů.
Členskou základnu SDH Nové Jirny tvoří ke dni 1.1.2007 66 členů, z toho je 22 členů ve výjezdové jednotce.
Máme tři soutěžní družstva ve třech kategoriích - ženy, muži ml. a muži st.
V minulém roce se naše družstva zúčastnily několika soutěží v požárním sportu.
Okrskové soutěže v � estajovicích muži ml. a muži st., memoriálu v Brandýse nad Labem muži ml. a soutěže o pohár starosty v � estajovicích SDH Nové Jirny se nově zúčastnilo vzniklé družstvo našich žen a obě družstva mužů.
Proběhla také soutěž výjezdových jednotek pořádaná okresem, ale naše výjezdová jednotka se z důvodu pozdního předání propozic k soutěži nezúčastnila. Alespoň jsme zajišťovali stanoviště k plnění disciplíny - řízení dopravy.
Naše zásahová jednotka se podílela na likvidaci černé skládky na spojovací silnici u Horoušan, na likvidaci požáru cukrovaru v Úvalech, při povodních v obci Sedlčánky a Čelákovice, požáru kamoinu na dálnici D11, čerpání vody ze sklepa v Horoušanech a i v naší obci.
V letních měsících jsme zajišťovali kropení veřejných komunikací.
V rámci výcvikového roku jsme se zúčastnili 24hodinové služby na stanici ve Staré Boleslavi.
Při oslavách výročí založení SDH Úvaly jsme jim pomohli zabezpečit nejdůležitější zastávku na hřišti a tou bylo občerstvení.
V červnu se pořádal tradiční Dětský den společně s Mysliveckým sdružením Podlesí Jirny s rekordním počtem dětí 117.
Hasiči hl.m.Prahy našim nejmenším připravili opět nezapomenutelnou podívanou.
Díky našim stálým i novým sponzorům byly všechny děti bohatě odměněny a hlavně odcházely všichni spokojení.
Pro žáky páté třídy klánovické školy byl připraven den otevřených dveří na naší zbrojnici. Děti si mohly pod naším dohledem vyzkoušet zásahovou výstroj a byla jim předvedena i zásahová technika.
Proběhlo také školení velitele a strojníků, přezkoušení práce s motorovou pilou a byly obnoveny profesní řidičské průkazy.
Na závěr loňského roku a ukončení výcvikové sezony jsme si uspořádali vepřové hody které jsou u našich členů oblíbeny.
Každým rokem se náš sbor dostává na lepší úroveň, kdy jsme schopni kvalifikovaně zasahovat.
Zlepšuje se nám vybavení a ochranné pomůcky, i když je stále z větší části zastaralé.
Používáme letitou techniku Tatru 138 CAS 32 a � kodu RTHP 706 CAS 25, požární stříkačky PS 12, PS 8, z novější techniky používáme plovoucí čerpadlo Niagara 1.
Při údržbě techniky bylo odpracováno přes 500 hodin, aby byla zásahuschopná.
Od loňského roku jsme součástí okrsku č. 6, kde nás zastupují p.Hora, p.Vlastník a pí.Vlastníková, která byla zvolena do funkce referent mládeže pro šestý okrsek.
Osvědčila se nám také naše e-mailová adresa pro rychlejší korespondenci mezi sbory.Máme také nové webové stránky našeho sboru na adrese www.sdhnovejirny.wz.cz.
Díky aktivní činnosti některých členů, kteří se zúčastnili brigád, jsme mohli zakoupit motorovou pilu zn. STILL.
Za sbor dobrovolných hasičů bychom byli rádi, kdyby si každý občan, firma i podnikatel uvědomil, že akceschopná jednotka v obci je i v jeho zájmu a chrání jeho zdraví majetek.

Všem přítomným přeju příjemnou zábavu

Výroční zpráva mladých hasičů

Dobrý večer, vítám vás na dnešní výroční schůzi

Členská základna Mladých hasičů čítá 11 mladších a 11 starších členů, děti vedou 4 vedoucí.
Rok 2006 jsme zahájili setkáním v klubovně a nad malým občerstvením jsme probrali, co nás v tomto roce čeká. Další schůzky jsme věnovali přípravám na Memoriál Ladislava Bači v Čelákovicích a na Jarní kolo hry Plamen, pořádané v Úvalech.
Soutěže v Čelákovicích jsme se bohužel nemohli zůúčastnit, a tak jsme se dále připravovali na Plamen. Jelikož jsme v této době měli pouze 6 starších členů, na jarním kole soutěžili pouze mladší a umístili se v konečném výsledku celoroční hry Plamen na 7.místě.
Dalším důležitým dnem pro naše děti bylo 3.června, kdy se dopoledne zúčastnilo soutěže v požárním útoku v Křížkovém Újezdci, kde se mladší umístili na 5.místě a starší také na 5.místě.
Po skončení soutěže jsme pospíchali domů, protože od 14. hodin náš sbor pořádal Dětský den, kde si děti zasoutěžily a návštěvníkům předvedly požární útok na hořící domek z palet.
Další příležitostí našich dětí ukázat své dovednosti, bylo vystoupení na Dětském dni pořádaném SDH � estajovice, kdesi zasoutěžily a předvedly ostatním, co již všechno dovedou.
Než začaly letní prázdniny, navštívili jsme s dětmi vystoupení loutkového divadla Marionet. Pak jsme se na měsíc a půl rozloučili, ale jen někteří, protože nám SDH Úvaly nabídl možnost účasti na letním hasičském táboře, který sami pořádají.
Tuto nabídku využilo deset našich dětí, a tak prožili na přelomu července a srpna devět krásných dní ve Tříbrné Skalici V půli srpna jsme se opět sešli a začli s přípravami a tréninkem na Podzimní kolo hry Plamen, pořádané SDH Čelákovice ve Vyšehořovicích. Pro lepší motivaci k soutěžení jsme dětem uspořádali třídenní soustředění na Cholíně na Slapech a vyzkoušeli si opravdový branný závod.
Na konci září nás SDH Úvaly pozval na oslavu 120. výročí založení sboru, kde bylo mnoho ukázek, soutěže a děti si domů přivezly nejenom zážitky, ale také ceny z tomboly.
Další závod požárnické všestrannosti nás čekal ve Vyšehořovicích, kde se mladší umístily na 6.místě a starší na 11.místě.
Tímto pro nás tento rok skončily všechny soutěže, a tak jsme tento rok za odměnu navštívili multikino Černý Most a uspořádali jsme dětem vánoční besídku s občerstvením a diskotékou.
Chtěli bychom zde poděkovat rodičům dětí, Obecnímu úřadu a sponzorům, kteří nám umožnili zakoupit pro naše děti nové soutěžní kombinézy a helmy, dále novou sadu soutěžních hadic pro požární útok a novou soutěžní káď.
Děkujeme všem, kteří ná podporují, vždyť naší snahou je dobrá práce s dětmi a jejich motivace k hasičské činnosti, ale také schopnost spolupracovat v kolektivu dětí, být ukázněným a kamarýdským k ostatním.

Tím děkujeme všem, kteří nás v naší práci podporují. Děkuji

Návrh činnosti na rok 2007

1. členové našeho sboru se zavazují:
- uspořádat soutěž v požárním sportu
- spolupodílet se na organizaci dětského dne v Nových Jirnech
- spolupodílet se na dětském dnu pořádaném Obecním úřadem Horoušany
- Zabezpečit celoroční činnost mládeže
- zajistit údržbu hasičské techniky
- zajistit možnost odpracování brig. hodin na opravě naší techniky
- účast našich soutěžních družstev na soutěžích pořádaných ostatnímy sbory
- zajistit možnost provádění brig. hodin na opravě historické techniky
- uspořádat hasičský ples v kulturním domě v Jirnech

2. členové Mladých hasičů si odsouhlasili
- účast na celoroční hře Plamen
- účast na soutěžích pořádaných okolnímy sbory
- odpracování 5-ti brig. hodin na údržbě výzbroje
- odpracování 2. brig. hodin na úklidu

vvh 2007vvh 2007 /></a><p class= Založen admin 25. 01 2008