Vyhledávání

Nové příspěvky

  1. Okrsková soutěž Škvorec 2013
  2. Spadlé stromy Nové Jirny+Nehvizdy
  3. Dotravní nehoda Nehvizdy

Nové komentáře:


Výstrahy ČHMU


Radar ČHMU

Zpráva o činnosti SDH za rok 2011

Zpráva o činnosti SDH Nové Jirny za rok 2011

Na loňské valné hromadě byl předložen a schválen plán činnosti pro rok 2011, který se podařilo v průběhu roku naplnit. Výbor pracoval ve zvoleném složení, během roku se sešel desetkrát a svolal deset řádných členských schůzí.
Výjezdovou jednotku sboru tvoří 23 členů. Velitel sboru a velitelé družstev připravili pro členy dvanáct tématických školení a zúčastnili se školení velitelů na HZS ve Staré Boleslavi. Strojníci absolvovali školení řidičů a členové výjezdové jednotky školení obsluhy motorové pily.
Výjezdová jednotka zasahovala při 8 událostech. Stalo se pravidlem, že začátek roku bývá přehlídkou řádění přírodních živlů. Z tohoto pohledu byl loňský rok mnohem klidnější než roky předchozí. Řádily pouze vytrvalejší deště a tak výjezdová jednotka opět pomáhala našim spoluobčanům odčerpávat vodu ze zatopených sklepů a zahrad. Nejenom přírodní živly, ale i požáry se naší oblasti vyhýbaly. Jednotka zasahovala u jednoho požáru přístavku u rodinného domu a asistovala při úniku plynu. Pozitivní je fakt, že jednotka nezasahovala u žádné dopravní nehody. Členové výjezdové jednotky se zúčastnili taktického cvičení na společnost ČEPRO a cvičného výjezdu na záchranu tonoucího.
Každým dalším rokem se snažíme zvyšovat úroveň našeho sboru. Výjezdová jednotka je plně vybavena. Pracuje s kvalitním technickým vybavením a ochrannými pomůckami.
Ve vozovém parku slouží LIAZ K101 CAS25, TATRA 148 CAS32 a vozidlo ŠKODA FABIA kombi přizpůsobené pro požární účely.
Na údržbě a opravách této techniky odpracovali členi 736 brigádnických hodin, dále věnovali 149 hodin opravám a úklidu hasičské zbrojnice, jejímu okolí a vybavení. Pro obce Jirny, Nehvizdy a Horoušany odpracovali 140 hodin.
Také jsme se připojili k akci sdružení Region Pošembeří „Ukliďme Pošembeří“ a posbírali jsme odpadky v části Nových Jiren.
Další stovky hodin věnovali vedoucí mladých hasičů výchově a práci s dětmi. Za pomoci ostatních členů připravili během roku mnoho akcí, se kterými Vás blíže seznámí ve své zprávě.
Zástupci sboru podpořili svou účastí oslavy výročí založení sborů dobrovolných hasičů v Úvalech a v Jirnech. Také jsme vypomohli při pořádání dětského dne v Nehvizdech a provedli požární dozor při pálení čarodějnic v Horoušanech. Jako doprovod jsme zajišťovali cyklistický závod občanského sdružení handicapovaných cyklistů Černí Koně o.s.. Se svou technikou jsme se připojili k dodávce užitkové vody po havárii přívodního potrubí pro město Čelákovice.
Náš sbor se aktivně zapojuje do kulturního dění naší obce.
Již se stalo tradicí pořádání hasičského plesu. Tento večer plný tance, tanečních vystoupení našich členek, tomboly a dobré zábavy je stále ve větší oblibě navštěvován. Další tradiční akcí našeho sboru je dětský den. Děti spolu s rodiči zhlédly výstavu hasičské techniky, umění našich hasítek a zasoutěžily si v disciplínách o krásné odměny.
Žádná z těchto akcí by nebyla úspěšná nebýt našich stálých i nových sponzorů, kterým patří náš velký dík a obdiv, že i v této době myslí na ostatní.
V závěru zprávy bychom chtěli poděkovat panu starostovi a celému zastupitelstvu za jejich přízeň a podporu věnovanou našemu sboru.
Dále vedení OÚ Nehvizdy a Horoušany za projevenou důvěru v zajištění požární bezpečnosti v těchto obcích.

Za výbor SDH Nové Jirny Jiřina Vlastníková

Založen Milan 29. 03 2012

Dailyn on 17. 08 2012

Pěkně zdravedm Krnovske9 a vedte1m Ve1š sbor na internetu. Těšedm se, jak to tu ožije. Pište, fatogrofujte, diskutujte, sdedlejte tyto stre1nky s pře1teli v komunitnedch sedtedch atd. Přeji pokojne9 dny a hodně ne1vštěvnedků.

Máte poznámky? Prosím přihlašte se se