Požární stříkačka

Vybavení SDH Nové Jirny Vybavení SDH Nové Jirny
Požární stříkačka:
PPS-12Založen admin 27. 01 2008