Vyhledávání

Nové příspěvky

  1. Okrsková soutěž Škvorec 2013
  2. Spadlé stromy Nové Jirny+Nehvizdy
  3. Dotravní nehoda Nehvizdy

Nové komentáře:


Výstrahy ČHMU


Radar ČHMU

Okrsek č. 6

Výbor okrsku

Starosta : Jan Křížek, Šestajovice


Velitel : Roman Vlastník, Nové Jirny


Jednatel : Ivana Hanzlová,Čelákovice


Referent mládeže : Jiřina Vlastníková,Nové JirnySbor dobrovolných hasičů Nové Jirny je členem Okresního sdružení hasičů Praha - východ. V rámci sdružení se v roce 2006 ustavilo rozdělení na okrsky. Novojirenský sbor náleží k okrsku s číslem 6.
Účelem okrsku je zdokonalit komunikaci sborů s celým okresem a rozvíjet různé aktivity členských sborů. Prakticky to znamená například vzájemnou výpomoc při oslavách výročí založení, v tréninku mladých hasičů, atd. Rozsah spolupráce záleží na domluvě v konkrétním okrsku.
Okrsek také pořádá jakési předkolo Požárního sportu, nejúspěšnější sbory postupují podle stanoveného klíče na okresní kolo této soutěže. První okrsková soutěž se konala 2. září tohoto roku v Šestajovicích.

Členské sbory okrsku:
Čelákovice, Dobročovice, Jirny, Nehvizdy, Nové Jirny, Sedlčánky, Šestajovice, Škvorec, Úvaly, Vyšehořovice, Zápy, Zlatá.

Založen admin 25. 01 2008

Hasičské desatero

1.Nehledej v dobrovolném sboru hasičském ni zisku, ni slávy, nýbrž jen povinnosti bratrské pomoci v neštěstí.
2.Jsi-li hasičským dobrovolníkem, buď jím celou duší a celým tělem, nemáš-li dobré vůle, nejsi dobrovolníkem a jsi dobré věci na obtíž.
3.Buď obětavý a statečný, ale jednej vždy s rozvahou, zbytečně nevydávej se v nebezpečí a dbej v činnosti hasičské svého zdraví.
4.Jsi-li činovníkem, nevypínej se nad jiné , ale pamatuj, že ti, kteří tě zvolili, očekávají od tebe činnost zvýšenou a všechny přednosti těla i duše.
5.Bratry své považuj za rodné, jsi-li vzdělanějším, nepohrdej jimi, ale hleď se jich povznést.
6.Pamatuj, že na hasičském dobrovolníku se žádá povaha přímá, šlechetná a vlastenecká, v pospolitém jednání počestná a vlídná.
7.Užitečnost hasičského zřízení dokazuje se lépe skutky než slovy, ale zájmy hasičské dlužno vždy a všude slušným způsobem hájit.
8. Nevyvolávej ve spolku různic, sporů a pohoršení, ale přičiň se kvůli dobré věci, abys všelijaké neshody přátelským způsobem zamezil nebo usmířil.
9.Máš-li na sobě čestný stejnokroj hasičského dobrovolníka, pamatuj, že nevhodným způsobem a chováním nezpůsobíš hanbu jen sobě, ale zřízení, jehož odznak nosíš.
10. Jsi-li členem hasičské dobrovolnosti, pak se tímto desaterem řiď a pak budeš dobrým hasičským dobrovolníkem.

Založen admin 25. 01 2008

Vznik a počátky požární ochrany a první český SDH

2

Ke správnému pochopení významu vzniku dobrovolné požární ochrany je nutné se podívat hluboko zpět do dějin naší vlasti a ukázat si,jak se naši předkové chránili před požárem,jak ho zdolávali a jaká opatření činili,aby zabránili jeho vzniku.
Oheň měl v celém průběhu dějin pro člověka a jeho hospodářský i společenský život nesmírný význam.Poskytoval mu teplo,chránil ho před divou zvěří,dal mu možnost přípravy pokrmů,pomáhal mu mýtit lesy a měnit je v úrodná pole,tavit rudu a vyrábět kovové nástroje.Nebezpečí ohně se projevilo v tom kamžiku,kdy nad ním člověk ztratil nadvládu,kdy se změnil v požár ničící výsledky lidské práce.Na nízkém stupni vzdělanosti se člověk snažil oheň usmiřovat dary a obětmi. Když poznal,že "boží pomoc" nepomáhá,začal se spoléhat na vlastní sílu.


Celý příspěvek Založen admin 25. 01 2008

Svatý Florián

Svatý Florian


Existuje několik variant - tohle je jedna z nich:

Sanctus Florianus - Svatý Florián - ochránce v nebezpečí ohně, vody a války, patron hasičů, kominíků a zedníků.
Postava ve zbroji římského vojína s mečem a korouhví, vylévající vodu z vědra na hořící dům v připomínce toho, že prý kdysi svou modlitbou odvrátil plamennou zkázu. Pocházel z vojenské rodiny a sám byl na konci 3. stol. n. l. vojenským úředníkem na území dnešních Horních Rakous. V té době, za vlády císaře Diokleciána, kdy byla římská říše zmítána bídou a četnými válečnými konflikty, hledal prostý lid v křesťanském učení útočiště před existenční nejistotou.

Celý příspěvek Založen admin 24. 01 2008